top of page

Choosera-mobiiliapplikaatio

Pääsuunnittelijana/ UX- ja käyttöliittymäsuunnittelijana

Liity interaktiivisten videotarinoiden uudelle aikakaudelle!


Tulevan Choosera -Android ja iOS -applikaation avulla voit muuttaa tarinan suuntaa valinnoillasi applikaation käyttäjäyhteisön luomissa lukemattomissa interaktiivisissa videotarinoissa.

 

Mitä jos loisit itse interaktiivisen videotarinan? Interaktiivisten videotarinoiden luominen ja jakaminen ei ole koskaan ollut helpompaa, nopean ja helppokäyttöisen applikaationsisäisen videotarinoiden luomistyökalun myötä!

Wireframe-versioilla (rautalanka-versioilla) tehtyjen käyttäjätestien jälkeen, siirryin UI-prototyyppien ja mobiililaitteilla toimivan protoyypin testaukseen.  Olen vastannut kaikesta applikaation suunnittelusta ja UI-näkymistä, jotka olen toteuttanut käyttämällä Balsamiq- ja Protopie-ohjelmistoja.


Olen kehittänyt Choosera-applikaatiosta prototyyppiversion, ja applikaatio on tällä hetkellä kehityksessä ja julkaistaan lähitulevaisuudessa. Tutustu applikaation kehitysvaiheisiin, katso esittelyvideo ja lue lisää osoitteessa www.choosera.app !

Käytettävyysarviointi Web-Veistämölle STTK:n verkkosivuista

UX-suunnittelijana / UX-tutkijana

Tässä Web-Veistämön asiakkaalle STTK:lle tehdyssä projektissa asiakas halusi uudistaa verkkosivuaan merkittävästi. Erityisesti verkkosivun hakutoimintoja, käytettävyyttä ja informaatioarkkitehtuuria haluttiin parantaa.


Toteutin perusteellisen STTK:n verkkosivujen käytettävyysarvioinnin hyödyntäen käytettävyysheuristiikoita ja informaatioarkkitehtuurin heuristiikoita. Käytettävyysarvioinnin pohjalta kirjoitin käytettävyysraportin, sisältäen kuvaukset löydetyistä ongelmista ja ratkaisut käytettävyyteen ja informaatioarkkitehtuuriin liittyviin ongelmiin, jotka löysin. Lisäksi arvioin verkkosivujen responsiivisuutta mobiili- ja tablettikäytössä.


Käytettävyysarvioinnin pohjalta löysin sivuilta 34 käytettävyysongelmaa. Suurin osa ongelmista löytyi vaikeaan navigointiin ja informaation sekavaan jäsentelyyn. Löydösteni ja ratkaisuehdotusteni avulla kehitystiimi paransi sivun navigointi hyödyntäen leivänmurupolkuja, tehokkaampaa visuaalista suunnittelua ja alasivujen selkeitä nimeämiskäytäntöjä.


Hyödyntäen käytettävyysraporttiani löytämäni käytettävyysongelmat ja tarpeet parannuksille esitettiin asiakkaalle, ja kehitystiimi toteutti verkkosivuista aiempaa käyttäjäystävällisemmät.
 

 

STTK.png
Usability Problem_Example 2.PNG

UrbSpotter-mobiiliapplikaation
käytettävyysarviointi

UX-suunnittelijana/ UX-tutkijana

Toteutin käytettävyystutkimuksen kivijalkaliikkeisiin keskittyneelle verkkokauppapalvelu UrbSpotterille. Käytettävyysarviointi avulla applikaation kehitystiimi paransi applikaation käytettävyyttä sekä käyttäkäkokemusta.

 

Perustuen applikaation mobiili- ja tablettikäytön käytettävyysarviointiin, toteutin käytettävyysraportin, sisältäen löytämäni käytettävyysongelmien vakavuusluokitukset, ongelmien kuvaukset kuvankaappauksineen ja ehdotukseni ongelmien korjaamiseen.


Havaitsemani käytettävyysongelmat häiritsivät huomattavasti applikaation käyttäjäkokemusta. Nämä käytettävyysongelmat olivat yhteydessä applikaation visuaaliseen suunnitteluun, monimutkaiseen navigointiin sekä rajausominaisuuksiin.


Käytettävyysarviointini, yksityiskohtaisen tutkimusraporttini ja löydösten esittelyn avulla kehitystiimi sai informaatiota lukuisista applikaation käyttökokemusta häiritsevistä ongelmista ja tiimi pystyi korjaamaan ongelmia päivityksillä.
 

UrbSpotter_phone.jpg
UrbSpotter_Usability Problem 1.PNG

Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti Tampere 3 -yhteisön Opiskelijan työpöytä -palvelulle

UX-suunnittelijana/ UX-tutkijana

Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistyessä Tampere 3 –yhteisöksi, opiskelijoiden ja henkilökunnan päivittäiseen asiointiin tarkoitetut palvelut muuttuivat yhdeksi Opiskelijan työpöytä –palveluksi vuonna 2019. 


Tämän projektin tavoitteena oli selvittää, millaisia ominaisuuksia käyttäjät toivoivat uudelta Opiskelijan työpöytä –palvelulta, millaisia käyttötapoja palvelun käyttöön liittyi sekä mitä haasteita ja ongelmia käyttäjät kohtasivat aikaisempien palveluiden käytössä.

 

Kerätyn käyttäjätiedon avulla päämääränä oli luoda interaktiivinen prototyyppi Opiskelijan työpöytä –palvelusta perustuen opiskelijoiden tarvitsemiin keskeisiin ominaisuuksiin sekä aikaisemmassa palvelussa löydettyihin käyttäjäkokemuksellisiin ongelmiin. 


Kerätyn käyttäjätutkimusdatan ja palveluratkaisuiden parantelun kautta, loin interaktiivisen prototyypin, keskittyen ominaisuuksiin, jotka olivat toteutettu aiemmin käyttäjien mielestä puutteellisesti tai joita käyttäjät toivoivat.

 

Palvelun suunnitteluratkaisuja ja visiota esittelevän design-dokumentin lisäksi esittelimme interaktiivisen prototyypin Tampere 3:n Opiskelijan työpöydän tekniselle kehitysryhmälle.

 

Kehitystiimi hyödynsi käyttäjädataamme, design-dokumenttia ja prototyyppia luodessaan uuden Opiskelijan työpöytä -palvelun Tampere3-yhteisölle.
 

Desktop.png
Students Desktop View.png
Tampere3_User Testing.JPG

Kontekstuaalinen käyttäjätestaus (contextual inquiries)

Havainnoin ja haastattelin eri alojen opiskelijoita heidän  käyttäjäkokemuksistaan, käyttäjien havaitsemista ongelmista ja toiveista aikaisempien palveluiden parissa.  Testin tukena hyödynsin ääneenajattelun menetelmää.

Data Analysis Methods.png

Datan analysointimetodit

Hyödynsin käyttäjälähtöisiä metodeja käyttäjädatan analysoimiseen nopeasti ja selkeästi. Näitä olivat esimerkiksi vuorovaikutusmalli, joka kuvaa keskeisiä tehtäviä ja niihin liittyviä ongelmia aikaisempien palveluiden käytössä.

Wireframe.png

Luonnokset ja wireframet

Hyödyntäen käyttäjätutkimusdataamme ja ideointimetodeja, loin luonnoksia ja wireframe-versioita palvelusta.

User Persona.png

Käyttäjäpersoonat

Tiivistin käyttäjien haastattelut, kyselyt ja tehdyt huomiot helposti ymmärrettävään muotoon hyödyntäen kyselyihin, palvelun käyttäjien haastatteluihin ja observointiin perustuvia persoonakuvaksia.

Vision Board.png

Vision Boardit

Hyödyntäen analysoimaani käyttäjätietoa kanvasoin kohdekäyttäjät ja heidän tarpeensa, tuotteen ominaisuudet sekä hyödyt Vision Boardiksi. Tämä selkeytti uuden palvelun tavoitteita ja helpotti tiimin fokusta keskeisiin asioihin.

User Testing.jpg

Iteratiivinen käyttäjätestaus

Suunnittelu perustui iteratiiviseen prosessiin, jossa palvelun käyttäjät testasivat kehitettyjä versioita suunnitteluprosessin eri vaiheissa.  Samalla observoin ja haastattelin osallistujia käyttökokemuksesta ja heidän kohtaamistaan ongelmista. Varmistaaksemme ratkaisujemme onnistumisen keräsimme informaatiota kokemuksesta käyttäjätyytyväisyyslomakkeen avulla.

Andor-palvelun käytettävyysprojekti

UX-tutkijana

Käytettävyysprojekti  keskittyi Tampereen yliopiston kirjaston uuden selainpohjaisen hakuportaalin, Andorin, käytettävyyden testaamiseen. Asiakas halusi tiimimme testaavan uuden hakuportaalin toiminnallisuuksia parantaakseen sen käytettävyyttä.

Hakuportaalin toimivuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi jokainen tiimimme jäsen suoritti palvelusta heuristisen käytettävyysarvioinnin.


Käytettävyysarviointien lisäksi järjestimme Tampereen yliopiston käytettävyyslaboratoriossa käytettävyystestejä saadaksemme lisätietoa, millaisia ongelmia ilmenee käyttäjäryhmän tehdessä palvelun päivittäiseen käyttöön liittyviä tehtäviä.

 

Osallistujat suorittivat testissä 10 suunnittelemaamme testitehtävää ääneenajattelun menetelmää hyödyntäen. Tehtävät liittyivät verkkopalvelun keskeisiin ja heurististen käytettävyysarvioiden perusteella ongelmallisiksi havaittuihin ominaisuuksiin. Tallensimme palvelun käytön ruudunkaappaussovelluksella, webkameralla sekä mikrofonilla.  Samanaikaisesti havainnoimme testisuoritusta.

Testin jälkeen haastattelimme käyttäjiä heidän käyttäjäkokemukseensa liittyen ja pyysimme heitä täydentämään käyttäjätyytyväisyyslomakeen palveluun liittyen. Heuristisen arvioinnin ja käytettävyystestin pohjalta löysimme käytettävyysongelmia kaiken kaikkeaan 21 käytettävyysongelmaa, jotka häiritsivät palvelun käyttöä. Nämä liittyivät esimerkiksi hankalaan navigointiin, hakutoiminnallisuuksiin ja avun saamiseen tarvittaessa.

Käytettävyysraportin myötä palvelun kehittäjätiimi pystyi tunnistamaan palvelun käyttöön liittyviä käytettävyysongelmia ja jatkokehittämään palvelua käyttäjäystävällisemmäksi ongelmien ratkaisuehdotusten pohjalta.

Andor_User Testing.jpg
Andor Problem Description.jpg
Andor Problem Picture.jpg
bottom of page